โรงเรียนอนุบาลวัยใส : Waisai School ที่อยู่ : 124/1 หมู่ 8 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-422-6877-9 มือถือ : 095-883-1280  

E-mail : waisaischool_124@outlook.co.th  เว็บไซต์ : www.waisaischool.comเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลวัยใส