dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เตรียมอนุบาล

 

 

เตรียมอนุบาลรับตลอดปี

สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 ติดต่อสอบถาม โทร.02-422-6878-9 และ 095-883-1280

 
 
 

                                 ขั้นตอนการรับสมัครเด็กใหม่เตรียมอนุบาล

                           1. ผู้ปกครองรับเอกสารแนะนำโรงเรียนและค่าธรรมเนียมระดับชั้นเตรียมฯ

                           2. พาชมบรรยากาศภายใน ร.ร. และห้องเตรียมอนุบาล

                           3. อธิบาย

                              -  กิจวัตรประจำวันที่เด็กได้ทำขณะอยู่ ร.ร.

                              -  แผนการจัดกิจกรรมประจำวันที่เด็กได้ทำขณะอยู่ ร.ร.

                            4. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็กเบื้องต้นก่อนเขียนใบสมัคร พร้อมตรวจสอบเอกสาร

                             5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับของใช้แรกเข้า

                             6. รับทราบชั้นเรียน และนัดวันส่งเด็กเข้าชั้นเรียน 

                                                               --------ฯลฯ------- 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th