dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ภูมิทัศน์

 

 

บริเวณองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานทางโรงเรียน ปางตรัสรู้

 

 

บริเวณเรือนเตรียมอนุบาล

 

 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th