dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรม 6 หลัก

 

  

 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม 6 หลัก

 

 เสริมสร้างการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

1. การเคลื่อนไหวและจังหวะ

       

 

2. เสริมประสบการณ์

       

 

3. ความคิดสร้างสรรค์

       

4. เสรี

 

     
 

 

 5. กลางแจ้ง

 

 

6. เกมการศึกษา

 

       

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th