dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Summer school 62

 

 

 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚・ ✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚

❤การเรียนภาคฤดูร้อน â¤

การเรียนรู้แบบบูรณาการ ผสมผสาน กับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  

 

 

พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา

 

 

เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 ►  ระดับชั้น อนุบาล 1  

การทำ Cooking ขนมในฤดูร้อน

 

 การเล่นกลางแจ้ง

  

การทำ Cooking ขนมในฤดูร้อน

     

 

 การทำงานศิลปะสร้างสรรค์

     

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th