dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Photo Gallery > ทอสายใย วัยใสสู่ขวัญ

ทอสายใย วัยใสสู่ขวัญ

งานทอสายใย วัยใสสู่ขวัญ

ณ หอประชุมสงฆ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

 ตรีมงาน Disney World

เตรียมอนุบาลแสดงชุด มิกกี้เมาส์ และ คนแคระทั้ง 7

อนุบาล 1/1 แสดงชุด มู่หลาน

อนุบาล 1/2 แสดงชุด เอลซ่า

อนุบาล 2/1 แสดงชุด ทาร์ซาน

อนุบาล 2/2 แสดงชุด อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ

อนุบาล 3/1 แสดงชุด เดอะไลอ้อนคิงส์

อนุบาล 3/2 แสดงชุด เจ้าหญิงซินโดเรล่า และ โพคาฮอทัส


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th