ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กิจกรรมเสริม

 

  ภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติ 

การใช้โปรแกรมสื่อในการสอน English Canyon & Genki English

       

 

  ดนตรีสากล เมโลเดียน 

       

 

 ดนตรีไทย

       

 

  นาฏศิลป์

       

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th