ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงเรียน

 

         ในปี พ.ศ. 2546 นายปรีชา หวังวิทยาคุณ มีความคิดที่จะหาสถานที่กอ่สร้างโรงเรียน เพื่อไว้อบรมสั่งสอนกุลบุตร และกุลธิดาของชาวจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นผู้มีความสามารถ ภายใต้แนวคิด ดี เก่ง มีสุข จึงได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากนางอรุณี  จั่นลา จากนั้นได้ทำการเขียนแบบ และขออนุญาตแบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียน กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 และเริ่มก่อสร้างลงเสาเอก   วันที่ 6 ตุลาคม 2547 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 และได้ทำบุญอาคารเรียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548 จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ได้มาตรวจอาคารเรียน เพื่ออนุญาตให้ใช้อาคารเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2548 สำหรับพื้นที่เขตการศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 และโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

            สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เป็นรูปผู้ปกครอง นักเรียน ครู 

ตรงกลางมีลักษณะเป็น จั่วบ้าน

                    ผู้ปกครอง   หมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือพัฒนาเด็ก

                    นักเรียน       หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                    ครู                หมายถึง
ครูที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนาเด็ก

                    จั่วบ้าน          หมายถึง ความอบอุ่นในโรงเรียนเหมือนอยู่ที่บ้าน
 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th