ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การเปิด-ปิดภาคเรียนและอื่น ๆ

           

         - ระดับเตรียมอนุบาล
             เปิดรับตลอดปี (ชำระเป็นรายเดือน)


หลักฐานการสมัครเรียน
          - สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนอยู่จริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - บัตรประชาชนบิดา-มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนบ้านบิดา-มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - บัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียนพร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          - รูปถ่ายบิดา-มารดา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          - รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ


กิจกรรมพิเศษ
        ลูกเสือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

อาหาร
        อาหารที่จัดให้เด็ก มี 3 มื้อ คือ อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่าย
        นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีอาหารเช้าไว้บริการสำหรับเด็กที่ต้องการทานอาหารเช้า โดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 600 บาท 

       เพื่อเป็นการลดภาระในการเตรียมอาหารเช้าของผู้ปกครองให้แก่บุตรหลาน เพราะอาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่มีความสำคัญที่สุด

การบริการด้านสุขภาพ
        มีกุมารแพทย์และทัตแพทย์ มาตรวจสุขภาพเด็กทั่วไปและสุขภาพฟัน ทุกปีการศึกษา

บริการรถรับส่ง
         มีรถตู้ปรับอากาศรับ - ส่ง (ชำระเป็นรายเดือน)

วัน-เวลาที่เด็กทำกิจกรรมที่โรงเรียน
         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
         
*** ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

    ติดต่อที่: มือถือ 095 8831 280  หรือ ID Line 0958831280

    โทรศัพท์  02 422 6877Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th