ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
6 กิจกรรมหลัก

 

  

 

การเรียนรู้แบบบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก

 

 เสริมสร้างพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

       

 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

       

 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์

       

4. กิจกรรมเสรี

 

     
 

 

 5. กิจกรรมกลางแจ้ง

 

 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา

 

       

 


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th