ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผู้รับใบอนุญาต&ผู้อำนวยการ

 

 

ดร.ปรีชา หวังวิทยาคุณ 

(ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต)

ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัยใส

 

พ.ศ. 2543-2547    นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

พ.ศ. 2543-2546    กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี เขต 1 

พ.ศ. 2545-2547    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนคลองจิก                                                พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พ.ศ. 2547-2550    กรมมการสถานศึกษาโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล                                                    พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พ.ศ.2547-2554    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโมลี นนทบุรี เขต 2
พ.ศ.2547-2555    ประธานคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนราษฏร์นิยม นนทบุรี เขต 2
พ.ศ.2547-2552     กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี เขต 3
พ.ศ.2554-2557  กรรมการสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชน นนทบุรี
พ.ศ.2554-2557  กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี

พ.ศ.2555-2558  ประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในระบบ กลุ่ม                           ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1

พ.ศ.2555-2558  กรรมการตรวจติดตาม การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                           เอกชน  ประเภทสามัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม                                 ศึกษา นนทบุรี เขต 1

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิรัตนาธิเบศร์อนุเคราะห์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th