ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Photo Gallery

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันสงกรานต์
รายละเอียด:

 ณ โรงเรียนอนุบาลวัยใส

จำนวนรูป : 27 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2019
ชื่ออัลบั้ม : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยในปี 2561
รายละเอียด:

 บัณทิตน้อยรวมจำนวน 54 คน

ณ หอประชุมสงฆ์ วันเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

จำนวนรูป : 54 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : วันลอยกระทง
รายละเอียด: ณ โรงเรียนอนุบาลวัยใส
จำนวนรูป : 35 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันดินโลก
รายละเอียด: กิจกรรมวันดินโลก ณ โรงเรียนอนุบาลวัยใส
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : Christmas Day
รายละเอียด:

ณ โรงเรียนอนุบาลวัยใส

จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th